Nawęglacz

  • Carburizer

    Nawęglacz

    Jako środek nawęglający można stosować sztuczny proszek grafitowy, naturalny proszek grafitowy i złom grafitowy. Produkujemy głównie sztuczny grafit w proszku i złom grafitowy 1 、 Syntetyczny proszek grafitowy, zwany również sztucznym grafitem, powstaje podczas przetwarzania elektrody grafitowej i jest jej produktem ubocznym. Ponadto proszek grafitowy można otrzymać przez kalcynację proszku koksu naftowego w określonej temperaturze, a następnie grafityzację. Proszek grafitowy ma doskonałą wydajność, szeroki ...